विश्व वेद विज्ञान संमेलन

"Statement on Sustainability‟: Wisdom from ‘Isha Upanishad’

The world (Earth) has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Sustainability in simple terms is to be productive in diversity...

पदार्थांमध्ये चालणाऱ्या स्थिर–चर, दृष्य-अदृष्य अशा ९ द्रव्यांच्या खेळाची मजा पाहणे

विक्रमा, खोलात नंतर शिरूया रे.. ही पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश द्रव्ये आपण पाहिली.. म्हणजे चार भूतद्रव्ये व आकाश हे महाभूत पाहिले.. आता दिक् व काल द्रव्यांविषयी सांग....

वेदांची साहित्य परंपरा

मानवाची सर्वात प्राचीन साहित्य निर्मिती म्हणजे वेद. वैदिक साहित्या बद्दल गौतम धर्म सूत्रात म्हणले आहे की – सर्व धर्माचे आणि तत्त्वज्ञानाचे मूळ वेद आहेत. ..

Gayatri Mantra and NMR

Gayatri Mantra.. Its not just about chanting words.. Its deeply related to our brain functionality.. Lets explore this concept from this research paper by Dr. Rama Jayasundar (AIIMS, New Delhi) studying the effects of Gayantri Mantra on brain by NMR..

Space and Cosmology in the Hindu Temple

Have you ever noticed that Indian temples designs are based on scientific basis of Cosmology? Yes.. This paper by Prof. Subhash Kak (Oklahama State University) reveals this fact in detail...

Feynman, Penrose, Others and Vedānta

Many scientist's work got influenced by Vedanta Philosophy.. Cant't realize? Here is a paper by H S Mukunda (IISc) explaining it...

How to analyse any entity using Vaisheshika’s six-pronged approach

महर्षि कणादांनी सांगितलेल्या वैशेषिक सूत्रात आणि त्याच विचार परंपरेत मैलाचा दगड ठरलेल्या पदार्थधर्मसंग्रह या ग्रंथात, सर्वाच्या मुळाशी ही पदार्थाची विविध सहा अंगे क्रमाक्रमाने जाणून घेण्याची ही पद्धत आहे...

वेदांमधले ज्ञान-विज्ञान – वारसा आजही उपयोगी की कालबाह्य? (भाग तिसरा)

मुळात एखादी गोष्ट सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडण्यापूर्वी सैद्धांतिक पातळीवर मांडणे हेदेखील तेवढेच; किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असते, याचीही अनेकांना जाणीव नसते. तेव्हा मी म्हटले तसे अशा उथळ लोकांकडे दुर्लक्ष करणे इष्ट...

Can Indian way of life will be a solution for Climate Change?

Here is an article sharing the Indian thoughts commenting this issue. ..

Decoding your Nadi

Here is an article about a device made for Nadi-Pariksha called 'Nadi Tarangini' by a Pune based young researcher Dr. Anirudha Joshi. Lets know more about it. ..

Ayurvedic view of Health and Diseases

Here is a research paper by Dr. Rama Jayasundar (Dept of NMR, AIIMS, New Delhi) on Science of Ayurveda published in Current Science...

Romancing with Infinity

The Indian cosmology is yet another affair with Infinity. It defines life cycle of universes as an endless cycle of creation followed by destruction...

वेदांमधले ज्ञान-विज्ञान - वारसा आजही उपयोगी की कालबाह्य? (भाग दुसरा)

या समृद्ध वारशाची आजच्या संदर्भातील दुसरी बाजूदेखील सांगायला हवी. एक म्हणजे अंधश्रद्धांचा व कर्मकांडांचा बाजार आणि सामाजिक कोन..

हडप्पा संस्कृतीतील भूमिती व मापन पध्दती

आत्ताच्या SI युनिट system मध्ये याचा काय संबंध? याबद्दलचा हा संशोधन प्रबंध. ..

वैशेषिक विज्ञानाचा अभ्यास आता काय कामाचा?

खासकरून पदार्थविज्ञानातील अभ्यासकही त्याच्या दरबारी होते. त्यांना तर त्याने राजगुरूंच्या शेजारचे स्थान दिले होते. त्याच्या दारबारातले विज्ञानगुरुंचे स्थान अतिशय महत्वाचे होते...

The Ecstasy of Zero

If Infinity is here ‘n there ‘n everywhere at all times, Zero is here and now...

भारताची पदार्थविज्ञानेश्वरी

ऋषी प्रशस्तपादांनी वैशेशिकातील विज्ञानप्रमेये आपल्या स्वत:च्या मताला व सद्सद्विवेक बुद्धीला प्रामाणिक राहून आणि तरीही सुरुवातीलाच ऋषी कणादांचं गुरुत्व आणि महत्व मान्य करुन प्रतिपादित केली आहेत...

वेदांमधले ज्ञान-विज्ञान – वारसा आजही उपयोगी की कालबाह्य ?

वेद, उपनिषदे याखेरीज विविध पुराणेही आहेत. यातील सारे ज्ञान संस्कृतमधून भारतीय भाषांमध्ये आणून त्यातील वैज्ञानिक दृष्टीकोन वा तथ्ये शोधणे हे मोठेच आव्हान आहे...

Viśva-Veda- Vijñāna-Sammelanam (VVVS)

Vedas have been main source of knowledge – physical or metaphysical – for Indian belief. Advancement of science and technology has brought this belief under scanner in the past century. Science and technology have made the human life more complex. It is science and technology, which is determining how the people should live, connect or transact with each other. Science and technology is no more restricted to economic development but covers all aspects of human life. Indian society is undergoing a ..