वसुंधरा

कॉकेशस पर्वत

पुढे पहा

कॉकेशस पर्वत युरोप आणि आशिया खंडाची नैसर्गिक सीमा समजली जाते...