#ओवी लाईव्ह

ओवी लाईव्ह - गिरीधारी

ओवी लाईव्ह - गिरीधारी..

#ओवी लाईव्ह - विषाद

पूजा आजीला भेटायला आली, ती अगदी दु:खी दिसत होती. नीला आजीने तिला पाहताच काळजीने विचारले, “पूजा, काय झालं ग? लहान तोंड करून बसलीस ते?”..

ओवी Live : गुरुमाउली

“हे खरे आहे हं आजी, आमचे सर सारखे आम्हाला मागच्या मुलांनी कसे चांगले करियर केले त्या बद्दल सांगत असतात. त्यांना विद्यार्थ्यांच्या यशाने फारच आनंद होतो!”, रजूने तिचे निरीक्षण सांगितले, “आजी, शिक्षकांच्या या अपेक्षेबद्दल ज्ञानेश्वर काय सांगतात?”..

ओवी LIVE : शब्दांचं साल

"खरय प्रतिभा, आपण भाषेत अडकून बसतो आणि मुद्दा बाजूलाच राहतो. आई, ज्ञानेश्वर या बद्दल काही सांगतात का?", प्रकाशने नीला आजीला विचारले...

#ओवी लाईव्ह - निश्चय

वाहुनी अपुली आण | धरी जो अंतःकरण | निश्चया साचपण | जयाचेनि || १२.१५२ ||..

#ओवी लाईव्ह - नारीशक्ती

“खरं खरं सांग रजूताई, तू मुद्दाम मी दिलेला कंपास वापरत नाहीस ना?”, रघु चिडून म्हणाला...

#ओवी लाईव्ह - श्रेष्ठ ग्रंथ

“हुश्श! झाला बाई या detox diet चा पहिला आठवडा पूर्ण!”, प्रतिभा म्हणाली...

#ओवी लाईव्ह - कैवल्याचा पुतळा

उन्हाळ्याची सुट्टी संपत आली, तेंव्हा कुठे रजू आणि रघु मामाच्या गावाहून परत घरी आले. आल्यापासून सारखे मामाकडे काय केले, मामीने काय काय पदार्थ केले, नितीनदा बरोबरचे खेळ, रयुबिक क्यूबची सूत्रे आणि पूजा ताईच्या गोष्टी हेच बोलत होते!..

#ओवी लाईव्ह - कैवल्याचा पुतळा

उन्हाळ्याची सुट्टी संपत आली, तेंव्हा कुठे रजू आणि रघु मामाच्या गावाहून परत घरी आले. आल्यापासून सारखे मामाकडे काय केले, मामीने काय काय पदार्थ केले, नितीनदा बरोबरचे खेळ, रयुबिक क्यूबची सूत्रे आणि पूजा ताईच्या गोष्टी हेच बोलत होते!..

#ओवी लाईव्ह - कानडा विठ्ठलू

“पूजाताई, तू कृष्णदेवरायची गोष्ट सांगणार असे म्हणाली होतीस!”, रघूने आठवण केली...

#ओवी लाईव्ह - पुन्हा राजे

“पूजाताई, मागच्या वेळी तू यादव राजांची गोष्ट सांगितलीस. आणि एकदम ३५० वर्षांची उडी घेऊन शिवाजी महाराजांपर्यंत आलीस. मधल्या काळात काय झाले?”, रघूने विचारले. ..

#ओवी लाईव्ह - पुन्हा राजे

“पूजाताई, मागच्या वेळी तू यादव राजांची गोष्ट सांगितलीस. आणि एकदम ३५० वर्षांची उडी घेऊन शिवाजी महाराजांपर्यंत आलीस...

#ओवी लाईव्ह - राजे

“पूजाताई, आज ज्ञानेश्वरांच्या काळातील राजाची गोष्ट सांग!”, रघूने मागणी केली...

# ओवी लाईव्ह : अद्वैत

पूजाताई कॉलेज मधून आल्या आल्या रघु आणि रजू तिच्या मागे लागले. “पूजा ताई! आजची गोष्ट सांग!” ..

# ओवी लाईव्ह : भाग्यवान

“युद्धभूमीवर reporter म्हणून गेलेल्या संजयला कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेली गीता ऐकायला मिळाली. हा संवाद कानात साठवून, संजय धृतराष्ट्राला सांगतांना म्हणाला ... किती आपण भाग्यवान! कृष्णाने अर्जुनासाठी ब्रह्मरसाची मेजवानी तयार केली, बरोबर त्यावेळी आपण तिथे अतिथी होऊन पोचलो! अर्जुनासाठी केलेली ब्रह्मज्ञानाची निष्पत्ती आपल्याला ऐतीच मिळाली. एखाद्या तहनालेल्याने पाणी मागावे, अन् त्याला कोणी पाणी म्हणून अमृत पाजावे असे झाले!..

#ओवी लाईव्ह सुखाची गुढी

“पण सकाळी सकाळी का उभी करायची असते गुढी?”, नितीनने विचारले. “उंच काठीला उत्तम रेशमी वस्त्र बांधलेली, पानाफुलांची माळ आणि कलश लावलेली गुढी, एक ध्वज आहे. गुढीला ब्रह्मध्वज किंवा इंद्रध्वज असेही म्हणतात. ध्वजा प्रमाणे ती सकाळी उभी करायची आणि सूर्यास्ताला उतरवायची.”, प्रतिभाने सांगितले. ..

ओवी लाईव्ह -  नावात काय आहे?

भगवंत म्हणतो – जो माझे नाव घेतो, तिथे मला यावेच लागते! एकवेळ सूर्याच्या प्रभेत मी सापडणार नाही, योग्याच्या ध्यानात मी सापडणार नाही...

#ओवी लाईव्ह जल  बिन मछली

या दोन्ही प्रकारच्या घटनांमधून दिसते की - काम करून आत्मविश्वास मिळतो, आनंद मिळतो, समाधान मिळते. आणि तेच कर्म न केल्याने आत्मविश्वास, आनंद आणि समाधान हरवते...

ओवी लाईव्ह - माय मराठी

सगळ ज्ञान इंग्लिश मध्ये आणि सामन्याची भाषा मराठी. शक्य तितके शिक्षण मराठीत उपलब्ध केले पाहिजे. उच्च शिक्षण सुद्धा मराठीतून घेता येण्याची सोय असली पाहिजे. मराठी ताकदीची भाषा आहे, त्यामध्ये उच्च शिक्षण घेता येणं खरोखर शक्य आहे...

Ovee लाईव्ह..चकचकीत घर आणि कळकट परिसर

मंजिरीचा पत्ता शोधत, नीता एकदाची बरोब्बर गल्लीत पोचली. गल्लीत जागोजागी पडलेले कचऱ्याचे ढीग पाहून तिला कसेसेच झाले. बाजूची थोडी मोकळी जागा जुने सामन, काचा, थर्माकोल, टाकाऊ सामानाने व्यापली होती. नाक मुरडून नीता मंजिरीच्या सोसायटीत शिरली...

ओवी लाईव्ह सुखाची गुढी

“चला, उद्या सुटी! आता आरामात उठता येईल!”, नितीन आळस देत म्हणाला. “अहाहा! आरामात कसला उठतो रे! उद्या पडावा आहे. लवकर उठून, अंघोळ करून, तुला गुढी उभी करायची आहे.”, पूजा म्हणाली...

ओवी लाईव्ह - नावात काय आहे?

“अग आई! ओळख मला आज शाळेजवळ कोण दिसलं असेल?”, शाळेतून आल्या आल्या रघुने विचारले.“पूजा ताई?”“नाही! अजून एक chance!”“निखील काका?”“नाही!”..

ओवी लाईव्हजल बिन मछली

निमिषा कदम, वय २८. एका वर्षामागे निमिषा लग्न करून आली. काही दिवस तर सगळे छान चालले होते, नव्यानवलाईचे, कोड कौतुकाचे. पण हळूहळू तिच्या लक्षात आले की तिच्या सासूला तिचे स्वयंपाक करणे आवडत नसे. लवकरच सासू तिला स्वयंपाक करू देत नाही, स्वयंपाकघरात प्रवेशही करू देत नाही, यामुळे निमिषा त्रस्त झाली. तिला त्या घरात घुसमट होतय असे वाटू लागले. एका वर्षात निमिशाने नवऱ्याबरोबर घर सोडले. – Hindustan Times, 12 Nov 2015..