Advertisement

म्हणी आणि वाक्प्रचार

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २९

पुढे पहा

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २९..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २८

पुढे पहा

अवंती तुझा राग काढण्यासाठी, असाच एक समर्पक वाकप्रचार. तुला नक्की हसू फुटेल, बघं...!! ..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २६

पुढे पहा

आपल्या आधीच्या पिढीतील अनेक जाणकारांनी आणि समाज अभ्यासकांनी निश्चितपणे केला आणि आज तो अभ्यास आपल्याला या वाकप्रचारातून लक्षात येतो.!!..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २५

पुढे पहा

सत्तर-ऐंशीच्या दशकात सिनेमातला एखादा नायक तिकीट बारीवर जोरात गर्दी खेचयाचा आणि मग अशा यशस्वी नायकाला घेऊन, एखाद्या वर्षी ५ / ६ सिनेमा एकदम यायचे तसेच आज, उत्तम पाचक असलेल आपल्या आहारातला आवडता नायक. “ताक”.... ..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २५

पुढे पहा

दोन दिवसांनी गुरु पोर्णिमा आहे, तेंव्हा गुरु म्हणून तुझ्याप्रती आदर भावना का आणि कशी व्यक्त करायची ते आजीने मला छान समजाऊन सांगितले आहे कालच...!!..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २४

पुढे पहा

गुरु मेधाकाकू तुला प्रणाम...!! किती मस्त चाललंय आपले भाषा अलंकार संशोधन आणि अभ्यास. आता आजचा हा शेवटचा वाकप्रचार...

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २३

पुढे पहा

परवा डाळिंब्या सोलताना आजीने एक मस्त आठवण सांगितली...!! तिच्या लहानपणी ऐकलेला वाकप्रचार...!! याबद्दल सांगना काही...!! खूब खाय वाल तर होतील मोठे गाल...

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २२

पुढे पहा

मेधाकाकू, मला सांग, या संहिता आणि वाचक यांचा परस्पर संबंध म्हणजे नक्की काय सांगतोय हा लेखक चला पाहूयात.. ..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २१

पुढे पहा

चतुर- व्यवहारी- अनुभवी जाणकारांचा हा सल्ला. हे आपल्या मराठी संस्कृतीचे पारंपारिक ज्ञान आणि बुद्धीवैभव. ..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - २०

पुढे पहा

शेतकऱ्यांचा संप बघून मुंबईकरांना गिरणी संपाची आठवण झाली आहे, अस अवनीचे बाबा आज सकाळी सांगत होते. पाहूयात का ते .. ..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - १९

पुढे पहा

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार भाग - १९..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाकप्रचार - भाग १८

पुढे पहा

आजच्या म्हणी फक्त सध्याच्या परिस्थितीवर टिप्पणी करून थांबत नाहीयेत. ह्या म्हणी दैनंदिन वैयक्तिक-कौटुंबिक-सामाजिक व्यवहारची शिकवणी आहेत. ..

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी आणि वाक्प्रचार

पुढे पहा

अवंती बघ, पुन्हा एकदा आपल्याला अनुभव मिळतोय की हा मराठी म्हणी आणि वाकप्रचारांचा भाषा अलंकार किती कालातीत आहे. आई+वडिलांच्या मायेच्या छत्रातून बाहेर पडून तू जाणीवपूर्वक घेत असलेला हा मोकळ्या जगाचा अनुभव फार विलक्षण आहे आणि तरुण वयातील असे अनुभव सर्वांनाच संपन्न बनवतो...

विस्मृतीत गेलेल्या मराठी म्हणी आणि वाकप्रचार भाग- १४

पुढे पहा

निसर्गदत्त प्रवृत्तीने डाव्या अथवा उजव्या हाताचा वापर रोजच्या जीवनात करणारी मंडळी यांचा या राजकीय प्रणालीशी दूरान्वयेही संबंध नसतो...

विस्मृतीत गेलेल्या म्हणी वाकप्रचार भाग १४

पुढे पहा

आता बघच तुला यात काय काय सापडते ते आणि हो या निवडलेल्या सगळ्या म्हणी आहेत... वाकप्रचार नव्हेत कारण यात सापासारख्या प्राण्याच्या स्वभाव वैशिष्ठ्यांचा वापर मानवी व्यवहारांच्या तुलंनेसाठी केला आहे...