गप्पा टप्पा

व्हयी जाऊ द्या खर्च? गण शे घरनं

महापालिका निवडणूकना सोमवारेस प्रचार सरी गया..

जळगावना प्रश्‍नासवर सत्तामधलासनी पंचाईत

सध्या जळगाव महापालिकानं निवडणूकनं वातावरण तापेल शे..

आरोपेसमुळे निवडणूकप्रचारमा रंगत वाढनी

गम्प्या : महापालिका निवडणूक दोन दिवसमान शे. टम्प्या : तेनामुळे निवडणूकना प्रचार जोरमा सुरू शे...