#What`s app Buddies

Whats App Buddies- आय नीड अ पीस...

पुढे पहा

मला ना वैताग आलाय आता. रात्री शांत झोप पण होत नाही. you remember 3 years back when we had simple that keypad वाला फोन.. सुख होतं...

Whatsap Buddies : सुट्टी आणि नो मोबाईल?...

पुढे पहा

सुट्टीवर गेल्यानंत जिथे रेंज नसेल तिथे आपण व्हॉट्सअॅपवर चॅट कसे करणार? फोटो कसे टाकणार?... पण खरंच Is it that IMP.. बघूया.. ..

WhatsApp Buddies- ऑफिस मध्ये "नो मोबाईल"

पुढे पहा

लेट्स गो टू "व्यसन मुक्ती केंद्र" देन... तुला व्हॉट्सअॅपचं एडिक्शन सोडायची गरज आहे .. पाहूयात काय आहे हे.... ..

WhatsApp Buddies- सुसाईड इज नॉट द सॉल्युशन..

पुढे पहा

आई बाबा I am so sorry.. I could not fullfill your dreams.. मी चुकले.. मला माफ करा.. मी जातेय... असा मॅसेज सौम्याने टाईप केला.. आणि ती तो सेंड करणार इतक्यात मागून ताई आली. सौम्या रडत होती.. खूप रडत होती.. काही कळतच नव्हतं तिला.. काय करु काय नको ते.. ताई घाबरली.. ताईला काही केल्या कळेना.. आई बाबा गावाला गेले होते, ताई कोचिंगला गेली असणार असा विचार करुन सौम्याने काही बाही ठरवलं होतं. पण ताईची कोचिंग कॅन्सल झाली आणि खऱ्या अर्थाने सौम्याचा जीव वाचला..

WhatssApp Buddies- ए बाबा आणखी सांगना सगळ्यांबद्दल..

पुढे पहा

अनन्या आज खूप आनंदात होती, पहिल्यांदाच हातात स्वत:चा असा फोन आला होता ना..

WhatsApp Buddies - हुश्श फायनली ओल्ड व्हॉट्सअॅप इस बॅक..

पुढे पहा

यूजर्सच्या आग्रहामुळे व्हॉट्सअॅपचं स्टेटस फीचर आणि कॉन्टॅक्ट्स परत आले...