काय आहे आयुष्मान भारत योजना...
महा एमटीबी   19-Jun-2018
काय आहे आयुष्मान भारत योजना...
 
 
आयुष्मान भारत ही राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना आहे. २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री यांनी अरुण जेटली यांनी आयुष्मान भारत योजनेचा उल्लेख केला होता