इन्कलाब जिंदाबाद ....
महा एमटीबी   23-Mar-2018
इन्कलाब जिंदाबाद ....
 
२३ मार्च १९३१ ला भागात सिंग , सुखदेव , राजगुरू यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.