‘वऱ्हाड निघालेयं लंडनला’
 महा एमटीबी  22-Jan-2018
 
 
 
 
 
लंडनला निघालेले वऱ्हाड लग्नाची बोलणी करुन लग्न सोहळा संपन्न करण्यासाठी आता पोहोचणार आहे रोमॅण्टिक सिटी पॅरीसला. ‘चला हवा येऊ द्या’च्या मागच्या आठवड्यातील भागांमध्ये आपण पाहिलं की थुकरवाडीतली ही इरसाल मंडळी लंडनला पोहोचली होती. लंडनमध्ये एका इंग्रज अधिकाऱ्याच्या मुलीशी गुलाब अर्थात भाऊ कदमचं लग्न लागणार आहे. मुलीच्या भावाने सारखपुड्याची भेट म्हणून या वऱ्हाडाला पॅरीसच्या सफरीला पाठवलं आहे.
 
 

 
 
 
लग्नाची पुढची तयारीही पॅरीसमध्ये होणार आहे. आता पॅररसमध्ये आयफेलटॉवरच्या समोर हा लग्नसोहळा पार पडणार आहे. पण या लंडनवाल्या या नकटीच्या लग्नातही सतराशे विघ्न आहेतच. या लग्नसोहळ्याची धम्माल आपण आज आणि मंगळवारच्या भागात पाहाणार आहोत. 
 
 

 
 
पॅरीसचे आयफेल टॉवर, शॅतो दे शॅन्तेली पॅलेस, फ्रॅगोनाडा परफ्युम म्युनझयम अशा वेगवेगळ्या ठिकाणांची सफर घर बसल्या आज तुम्हाला होणार आहे. गुलाब आणि अँजेनलना पॅनटिकच्या लग्नसोहळ्यातले अनेक छोटे मोठे समारंभ आणि लग्नाची बोलणी पॅरीसच्या शॅतो दे शॅन्तेली या राजवाड्यात पार पडणार आहेत.
 

तर हा आगळावेगळा लग्नसोहळा अगदी खास मराठी पद्धतीने पार पडणार आहे तो सुद्धा भव्य दिव्य आयफेल टॉवरच्या साक्षीने. म्हणून आता याला म्हणायला हवं ‘वऱ्हाड निघालेयं लंडनला’.