वेदांची साहित्य परंपरा
 महा एमटीबी  21-Dec-2017
 
 
 
 

मानवाची सर्वात प्राचीन साहित्य निर्मिती म्हणजे वेद. वैदिक साहित्या बद्दल गौतम धर्म सूत्रात म्हणले आहे की – सर्व धर्माचे आणि तत्त्वज्ञानाचे मूळ वेद आहेत.

 
 
 
 - दिपाली पाटवदकर